Windpark Urirama wacht op LAR en ROP

Kapel van Alto Vista Amigoe Het project voor de bouw van een tweede windmolenpark in Urirama ligt stil totdat alle procedures zijn afgerond en vergunningen zijn verleend, zo bericht dagblad Amigoe di Aruba. Vorige week werd onder meer het bezwaar van protestgroep Salba Urirama tegen de verleende hinderwetvergunning behandeld, tijdens een hoorzitting door de LAR-commissie. 

Naar verwachting volgt in september uitspraak. Henk Hutting, directeur van Windpark Urirama, houdt er rekening mee dat de zaak van de hinderwetvergunning vervolgens bij de rechtbank terecht komt. “Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend.” Het wachten is niet alleen op afronding van de LAR-procedure. De regering moet het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) wijzigen om de benodigde grond in erfpacht te kunnen geven.

Hutting vertelt Amigoe desgevraagd dat de regering het voornemen heeft om binnenkort te beginnen met de procedure voor de wijziging van het ROP. “Deze wijziging is nodig om ons de benodigde gronden in erfpacht te kunnen geven.” Inspraak van de bevolking tijdens deze procedure is mogelijk. “Mensen kunnen hun zienswijzen indienen.”

Vertraging
Volgens Hutting heeft de vertraging van het project niet direct te maken met de nog altijd niet bekrachtigde Landsbegroting. “Wel indirect, omdat de politieke prioriteit bij de begroting lag en niet bij het project.” Dat het project vertraging heeft opgelopen is voor zijn bedrijf niet zo erg. “Maar de financiële effecten voor Aruba zijn groot. Aruba moet zolang met dure olie de stroom opwekken in plaats van te kunnen profiteren van de veel goedkopere windstroom.”

Oplevering begin 2016
Als de erfpacht na afronding van de ROP-procedure is uitgegeven en de Hinderwetvergunning onherroepelijk is geworden door gerechtelijke uitspraak, kan de bouwvergunning worden aangevraagd. “Deze vergunning betreft alleen de technische aspecten van de bouwconstructies, dus die staat niet open voor publieke inmenging”, benadrukt Hutting. “Al met al denken we midden volgend jaar te kunnen beginnen met de bouw, die dan begin 2016 kan zijn afgerond.”

Protest
In oktober 2011 verklapte premier Mike Eman, tijdens de tweede Green Aruba conferentie, dat binnen een maand een overeenkomst getekend zou worden voor een windmolenpark in Urirama. Een maand eerder tekende Water- en Energiebedrijf (WEB) een intentieverklaring met Windpark Vader Piet om studie te doen naar de ontwikkeling van een nieuw windpark. Een storm van protest kwam vanuit buurtbewoners en milieuorganisaties. Met handtekeningenacties en rechtszaken hebben protestgroepen zoals Salba Urirama, Affected Residents Urirama en Save Alto Vista zich verzet tegen de komst van het park. Desondanks gaf het parlement in februari vorig jaar groen licht voor het Urirama-project. De AVP-fractie stemde voor, MEP, PDR en onafhankelijk Statenlid Booshi Wever stemden tegen. Toenmalig onafhankelijk Statenleden Mervin Ras en Marisol Tromp onthielden zich van stemming. De gevolgen voor de natuur en overlast voor omwonenden zouden verwaarloosbaar zijn. Wel werd het ontwerp van het park aangepast – om meer rekening te houden met het stiltegebied rondom de kapel Alto Vista – en werd het aantal molens teruggebracht van tien naar acht. Windpark Urirama en WEB tekenden daarna het stroomcontract voor de duur van twintig jaar.

Origineel bericht door Alex Laclé verschenen in Amigoe di Aruba 21-08-14

Advertisements