De komst van het windmolenpark bij Urirama blijft voor opschudding zorgen

chapelTijdens een vier uur durende zitting, legden afgelopen maandag de bewoners van Urirama hun bezwaren tegen de komst van het windmolenpark Urirama wederom op tafel, zo bericht dagblad Amigoe di Aruba.

De zaak had betrekking op de afgifte van de hinderwetvergunning in april en juni 2014. De rechter beraadt zich nu over het feit of er onafhankelijke experts moeten komen om de gezondheidsrisico’s voor de omwonenden te toetsen. Tevens wordt er gekeken of de regering opnieuw een vergunning moet aanvragen, omdat het nu windmolens met een ander vermogen betreft. De rechter doet op 4 mei uitspraak.

Nog even leek het erop dat de zaak over windmolenpark Urirama niet voortgezet zou worden, weet Miriam Malmberg, één van de advocaten van de buurtbewoners, vanochtend aan Amigoe te vertellen. Zo had de rechter geen gegevens ontvangen over de afstand van de omwonenden in verhouding tot de windturbines en praat de regering nu over de komst van windmolens van 3.3 megawatt, in plaats van 3 megawatt waar de hinderwetvergunning voor is verleend.

Toch ging de zaak door. Malmberg heeft een goed gevoel over maandag. “De bewoners hebben voor het eerst het gevoel dat de bezwaaradviescommissie echt naar hen heeft geluisterd. De rechter moet zich nu uitlaten over het feit of de regering opnieuw een verzoek in moet dienen, omdat het nu over windmolens gaat met een andere sterkte. Mogelijk wil de rechter eerst een onafhankelijk onderzoek instellen om te toetsen wat voor hinder en gezondheidsrisico’s deze molens kunnen veroorzaken voor de omwonenden. De rechter is zich daar nu over aan het beraden.”

Herhaling
Volgens Windpark Urirama-directeur Henk Hutting is dit onderzoek niet nodig. “Ieder product wordt door de jaren heen aangepast. De windmolens zijn precies hetzelfde als de molens die in 2012 zijn aangevraagd, alleen het vermogen is omhoog gegaan. De vergunningsvoorwaarden blijven bestaan.” Hutting noemde de zaak ‘een herhaling van de bekende bezwaren.’ “Bewoners hebben weer alles op alles gezet om zoveel mogelijk bezwaren te verzamelen tegen de komst, maar ik verwacht niet dat de uitspraak van de bezwaarcommissie nu opeens anders gaat zijn.”

Vergunning
In een eerder interview met Amigoe stelde Hutting dat alles qua financiering en vergunningen voor de plaatsing van de windturbines rond is en dat er na de zaak snel overgegaan kan worden op de bouw. Malmberg vertelt echter dat tijdens de zitting naar voren kwam dat onder andere de bouwvergunning en de aanpassing van het ruimtelijk ontwikkelingsplan (ROP), voor toestemming van industrie in groengebied, nog niet rond zijn. Malmberg: “Dat de windmolens er binnen een half jaar zullen komen, is om die reden onmogelijk.”

Origineel bericht door Bobby Spier verschenen in Amigoe di Aruba 25-03-15

Advertisements