Urirama blijft voorlopig windmolenvrij

Say no to wind turbines at Urirama and Alto Vista ArubaHet uitzicht van bewoners in de wijk Urirama en omstreken wordt voorlopig niet verstoord door windmolens. Als de regering het geplande windmolenpark nog steeds wil, moet zij hiervoor eerst een nieuwe vergunning aanvragen, omdat de windmolens van 3 megawatt niet meer worden geproduceerd. Dat heeft de rechter vanochtend beslist. Het Land heeft zes weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

Met slechts het uitdelen van de uitspraak aan de betrokken advocaten, waaronder Miriam Malmberg, vertegenwoordiger van de buurtbewoners van Urirama en Gabriela Sjiem Fat die Justitie-minister Arthur Dowers vertegenwoordigt, is de zaak voorlopig weer afgedaan, zo schrijft dagblad Amigoe di Aruba op 25 mei 2015. (scroll down for English summary)

De komende tijd blijft Urirama windmolenvrij. De rechter baseert zijn uitspraak op het feit dat Dowers op 5 juni 2014 een hindervergunning heeft verleend voor de oprichting van een windmolenpark met acht windmolens, elk met een vermogen van 3.0 megawatt. Nu wordt er door de regering echter gesproken over een nieuw soort molen, met de sterkte van 3.3 megawatt. De eerstgenoemde windturbines blijken namelijk niet meer geproduceerd te worden, en zouden dus automatisch vervangen worden door het nieuwe model. Windmolenpark Urirama-directeur Henk Hutting zei eerder hierover tegen Amigoe dat deze ‘nieuwe’ molen niet veel verschilt van het oude model. “Ieder product wordt door de jaren heen aangepast, denk maar een je mobiele telefoon. De windmolens van 3.3 megawatt zijn precies hetzelfde als de molens die in 2012 zijn aangevraagd, alleen het vermogen is omhoog gegaan. De vergunningsvoorwaarden blijven bestaan.”

Circus
De rechter denkt daar echter anders over. Hij stelt dat de regering eerst een nieuwe beschikking moet aanvragen voor de komst van windturbines met een sterkte van 3.3. megawatt. Advocaat Miriam Malmberg is blij met deze uitspraak. “Dit is goed nieuws voor ons. En ook erg gunstig. Als de regering de nieuwe windmolens wil, zal zij moeten besluiten om opnieuw dit hele pad te bewandelen. Er moet dus eerst weer een beschikking worden aangevraagd en een publicatie komen in de krant om iedereen hiervan op de hoogte te stellen. Bewoners kunnen dan weer bezwaar maken, enzovoorts, enzovoorts”, legt Malmberg met een brede glimlach uit. “Dan begint het hele circus, zoals de rechter de voortgang van deze zaak al eerder heeft genoemd, gewoon weer opnieuw.”

Gezondheidsrisico’s
Afgelopen 23 maart legden de buurtbewoners tijdens een vier uur durende zitting, hun bezwaren tegen de komst van windmolenpark Urirama wederom op tafel. De omwonenden vonden dat er bij de afgifte van de hindervergunning, geen deugdelijk onderzoek was gedaan naar mogelijke negatieve gevolgen van de molens op onder andere hun gezondheid. De rechter zou zich beraden over het feit of er onafhankelijke experts moesten komen om de gezondheidsrisico’s voor de Urirama-bewoners te toetsen. Echter is dit onderzoek nu niet meer nodig, omdat de rechter heeft beslist dat er met de huidige vergunning geen windmolenpark kan worden gebouwd. Pas als er een nieuwe vergunning voor de windmolens van 3,3 megawatt op tafel ligt, kan dit aspect verder worden onderzocht.

Original article by Bobby Spier published Amigoe di Aruba 25-05-2015

English summary: Aruba judge tosses wind turbine construction permit for Urirama.

On May the 25th court ruled that the issued permit by Minister Dowers to Urirama NV to construct eight Vestas Wind turbines in the area of Urirama near Alto Vista Chapel invalid on the ground that the permit was issued for 3 MW tubines, not the 3.3 MW turbines that Urirama NV plans to use. “This is fantastic news for us” says lawyer Miriam Malmberg who represents several residents. “If they wants these new wind turbines, they need to start all over again with a request, and a publication and residents will have the chance again to protest the issuing of this permit. And we will.”

Advertisements