Directie Volksgezondheid en DOW buigen zich over bezwaren windpark

Save alto Vista Chapel No wind turbines at UriramaDe strijd is nog niet gestreden. Urirama buurtbewoners blijven een vuist maken tegen de komst van het nieuwe windmolenpark in natuurgebied Alto Vista. Justitie-minister Arthur Dowers heeft de afgelopen weken een tiental bezwaarschriften ontvangen die betrekking hebben op de mogelijke wijziging van de in 2014 uitgegeven hindervergunning. De bal ligt nu bij betrokken instanties, zoals Dienst Openbare Werken (DOW) en Directie Volksgezondheid, die een advies moeten uitbrengen, zo schrijft dagblad Amigoe di Aruba.

Dowers verleende vorig jaar een hindervergunning voor de oprichting van een windmolenpark met acht windmolens, elk met een vermogen van 3.0 megawatt. Anno 2015 worden deze windturbines niet meer geproduceerd en zijn zij vervangen door een nieuw model molen met een sterkte van 3.3 megawatt. Om die reden besloot de rechter afgelopen mei dat de regering eerst een nieuwe vergunning moet aanvragen voor deze sterkere windturbines. Op 26 juni plaatse de minister van Justitie een publicatie in de media, waarin hij aangaf dat hij een verzoek voor de wijziging van de bestaande beschikking had ontvangen. Mensen hadden dertig dagen de tijd om schriftelijk bezwaar bij hem in te dienen via George Croes, directeur van Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DJWZ). Croes vertelt aan Amigoe dat de bezwaarperiode inmiddels voorbij is. “We hebben bezwaarschriften ontvangen. Het zijn er geen honderden en ook geen tientallen, maar zeker wel wat.” Precieze cijfers kan Croes niet geven, maar wel licht hij toe dat de meeste brieven afkomstig zijn van buurtbewoners en dat de bezwaren zo goed als hetzelfde zijn gebleven.

Schadelijke effecten
Lisette Malmberg, Urirama-buurtbewoner en lid van Affected Residents Urirama (ARF) bevestigt dit. “Ja, we hebben weer bezwaar ingediend. Hetzelfde verweer als voorheen.” Dit verweer bevat onder andere dat zij stellen dat de eerste hindervergunning op onrechtmatige wijze is verstrekt. De buurtbewoners vinden het zorgwekkend dat de regering enorme haast lijkt te hebben bij de bouw van het nieuwe windpark. Zij hebben het gevoel dat politieke belangen zwaarder wegen dan werkelijk goed te willen onderzoeken wat voor hinder buurtbewoners kunnen ondervinden. Maar hun grootste bezwaar heeft betrekking op hun gezondheid. De Urirama-bewoners stellen dat er bij de afgifte van de vorige hindervergunning, geen deugdelijk onderzoek is gedaan naar de mogelijke schadelijke effecten van de molens op hun gezondheid. Directie Volksgezondheid werd hiervoor om advies gevraagd, maar die gaf in een schrijven aan dat zij geen expertise in huis hadden om op dit specifieke gebied goed te kunnen adviseren.

De Urirama bewoners benadrukken dat er bewijzen bestaan dat winturbines schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Zij wijzen op internationale wetenschappelijke onderzoeken die aangeven dat wonen in de nabijheid van windmolens kan leiden tot het Windmolensyndroom, ook wel Turbineziekte genoemd. Deze ziekte, veroorzaakt door windmolens, kan leiden tot klachten als duizeligheid, hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizen, concentratiestoornissen en hartziekten. De bewoners van Urirama verwachten daarom van de minister dat er bij het verlenen van de nieuwe hindervergunning, de klachten van de buurtbewoners serieus in ogenschouw worden genomen.

Toetsen
De betrokken partijen, zoals DOW en Directie Volksgezondheid, moeten de bezwaren van de buurtbewoners wederom gaan toetsen. “We hebben de diensten om advies gevraagd. Zij moeten kijken in hoeverre de bezwaren gegrond zijn”, aldus Croes. Op basis van die uitkomsten adviseert DJWZ aan de minister of hij wel of geen nieuwe hindervergunning moet verlenen. Het is nog onduidelijk welke kant het advies opgaat. Croes: “Dat is nog niet duidelijk. Het is afhankelijk van hoe snel de diensten werken om met een advies te komen en daar heb ik geen zicht op.” Bij Amigoe is onbekend of Directie Volksgezondheid nu wel over genoeg expertise beschikt om gedegen advies te kunnen geven.

Original article by Bobby Spier published in Amigoe di Aruba 15-08-15

Advertisements